Hoe verloopt een coachingstraject

Hoe verloopt een coachingstraject

Als de ondernemer op qredits.nl heeft aangegeven behoefte te hebben aan coaching, krijgt hij via mijn.qredits.nl toegang tot het Coachingsplein. 

Op het coachingsplein krijgt hij inzicht in alle coaches in zijn regio. De ondernemer kan verschillende expertises aangeven waaraan hij behoefte heeft. De coaches die ervaring daarmee hebben in de betreffende regio verschijnen dan in beeld. Hier leest de ondernemer het profiel en een verkorte C.V. van de coach.

Als de ondernemer gekozen heeft voor een coach, dan worden zij per mail aan elkaar gelinkt. Het initiatief voor de eerste afspraak ligt bij de coach. Wij vragen je om binnen zeven dagen telefonisch contact op te nemen met de ondernemer voor het plannen van een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats bij de ondernemer op locatie.

Tijdens het intakegesprek maak je duidelijke afspraken over:

  • De frequentie en de aard (telefonisch en/of face-to-face) van de contactmomenten en wie hiervoor het initiatief neemt.
  • De coachingsbehoefte van de ondernemer en het doel van het coachingstraject (wanneer is het traject geslaagd).
  • Geef duidelijk aan dat je vrijwilliger bent en wat jouw positie is ten opzichte van Qredits.
  • Het logboek dient na ieder contactmoment te worden aangevuld in de coachportal. Uitleg hierover volgt t.z.t.

Wat houdt het coachingstraject in?

  • Maandelijks inhoudelijke gesprekken met de ondernemer (tenzij je samen met de ondernemer een andere afspraak maakt).
  • De looptijd van het coachingstraject duurt zes of twaalf maanden. Dit hangt af of de ondernemer een krediet ontvangt van Qredits of niet. Als de ondernemer een kredietklant van Qredits is ontvangt hij twaalf maanden coaching. Een klant zonder krediet ontvangt een zes maanden coaching.
  • Je fungeert als sparringspartner van de ondernemer en bent geen verlengstuk van Qredits. Dit betekent dat je ook niet verantwoordelijk bent voor de afspraken die de ondernemer heeft gemaakt met Qredits.
  • De behoefte van de ondernemer staat in het coachingstraject altijd centraal.

Aanmelden als coach

Hoe verloopt een coachingstraject