Visie Qredits coaching

Visie Qredits coaching

Onze visie is dat wij geloven dat coaching in het midden- en kleinbedrijf de kwaliteit van het ondernemerschap verbetert en de kans van slagen vergroot.

Onze doelgroep bestaat uit kleine en middelgrote ondernemers die om uiteenlopende redenen geen toegang hebben tot verschillende diensten via het reguliere circuit.

Wij vinden dat alle ondernemers, ook degene die coaching niet tegen een commercieel tarief kunnen afnemen, in de gelegenheid moeten zijn om ondersteuning te krijgen bij de start of de bedrijfsvoeringen van hun onderneming.

Zowel ondernemers met als zonder een zakelijke lening bij Qredits kunnen een coachingstraject afnemen.

Wil je meer weten over de aanmeldprocedure voor Qredits coaching?

Aanmeldprocedure  

Visie Qredits coaching