Waar vinden de coachingsgesprekken plaats?

Het intakegesprek zal bij de ondernemer thuis of op de bedrijfslocatie plaatsvinden. De locatie van daaropvolgende gesprekken wordt in gezamenlijk overleg met de ondernemer bepaald.

Waar vinden de coachingsgesprekken plaats?