Hoe ziet een coachingstraject van Qredits eruit? (intake, afspraken, afronding)

Intakegesprek
Neem binnen één week telefonisch contact op met de klant voor het plannen van een intakegesprek bij de ondernemer op locatie en maak over de volgende zaken afspraken;

  • De frequentie en de aard (telefonisch en/of face-to-face) van de contactmomenten  en wie hiervoor het initiatief neemt
  • De coachingsbehoefte en het doel van het coachingstraject  samen vaststellen (wanneer is het traject geslaagd)

Inhoud coachingstraject

  • Vier tot zes inhoudelijke gesprekken met de ondernemer (tenzij u en de ondernemer samen een andere afspraak maken)
  • De looptijd van het coachingstraject is 6 maanden voor coaching zonder krediet en 12 maanden voor coaching met krediet
  • We verzoeken u de contactmomenten met de ondernemer vast te leggen in het logboek.

Afronding coachingstraject

  • Evalueer met de ondernemer of de doelstellingen behaald zijn en hoe de ondernemer het traject heeft ervaren

 

Hoe ziet een coachingstraject van Qredits eruit? (intake, afspraken, afronding)