Partners van Qredits

Partners van Qredits

We onderscheiden financiers op het gebied van financiering, coaching, overheden en internationale betrekkingen.

Financieringspartners

Qredits trekt voortdurend leningen aan voor de  financiering van de kredietverleningsactiviteiten. De financieringen worden verstrekt door de volgende organisaties:

 

FP

Coachingspartners

Coaching is een belangrijk onderdeel van het concept Microfinanciering. Hiervoor is een vrijwilligersorganisatie opgezet met gedreven (oud-)ondernemers en professionals. Veel van onze professionals worden ingezet door de coachingspartners van Qredits. Dit zijn organisaties die, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, hun medewerkers in staat stellen om coachingswerkzaamheden voor Qredits ondernemers te verrichten. Hierdoor ontstaat een win-winsituatie: onze klanten krijgen een betaalbare coach met een groot netwerk en brede expertise op verschillende vakgebieden en de professionals krijgen meer praktijkervaring met ondernemerschap.

Onze huidige coachingspartners zijn:

 

Overheden

Qredits werkt samen met overheden op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Het ministerie van Economische Zaken was betrokken bij de opzet van Qredits in 2008. Op dit moment maakt Qredits nog gebruik van een lening van dit ministerie.

Met het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid is een pilotproject opgestart. Het doel van dit project is om, in samenwerking met enkele gemeenten en het UWV, de ondernemerskansen voor uitkeringsgerechtigden te bevorderen door coaching, training en kredietverlening.

Met steun van provincies zijn regionale projecten opgezet, zoals Microkrediet Gelderland en Startersfonds Den Haag.

Met diverse gemeenten wordt samengewerkt om uitkeringsgerechtigden te ondersteunen bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor ondernemerschap, het schrijven van een ondernemersplan én kredietverlening.

Internationale partners

Op internationaal vlak heeft Qredits samenwerkingsverbanden afgesloten met de volgende partner organisaties:

  • Qredits is lid van het European Microfinance Network (EMN), de belangrijkste Europese netwerkorganisatie voor microfinancieringsinstellingen.  Het EMN vertegenwoordigt de belangen van haar leden op Europees niveau en lobbyt voor goede Europese wet- en regelgeving teneinde een stabiele markt te creëren voor microfinanciering.
  • De J.P. Morgan Chase Foundation richt haar filantropische initiatieven voornamelijk op economische ontwikkeling, financiële onafhankelijkheid en het verruimen van kansen op de arbeidsmarkt.  In het kader van dit programma ontving Qredits in 2013 een donatie om het aanbod van e-learnings en persoonlijke coaching voor ondernemers uit te breiden en dus zo de kansen voor een succesvolle start te verbeteren.   
  • Qredits is sinds 2013 lid van Youth Business International (YBI), een liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk die in 2000 is opgericht door Z.K.H. Prins Charles.  Het doel van deze organisatie is het bestrijden van jeugdwerkeloosheid in de leeftijdscategorie van 18-35 jaar en het bevorderen van ondernemerschap d.m.v. het verstrekken van leningen, coaching, en training. Deze doelstelling sluit nauw aan bij de visie van Qredits.

 

Partners van Qredits